เตรียมความพร้อม! ก่อนเล่น การพนันที่ถูกกฎหมาย ในลาวใหม่